Privacy

INLEIDING

De campagne Als je 't mij vraagt is een initiatief van Bureau Burgerberaad. Bureau Burgerberaad bestaat uit groep inwoners die de democratie willen versterken, zodat zij bestand is tegen de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Denk aan klimaatverandering en verlies aan soortenrijkheid, maar ook ongelijke toegang tot basisvoorzieningen (zoals energie en water), polarisatie, geopolitieke spanningen en desinformatie. Sinds 2020 streven wij naar een sterke democratie waarin politici en burgers samen de schouders zetten onder complexe maatschappelijke vraagstukken, waardoor deze niet langer tot verdeeldheid leiden, maar tot beleid dat effectief, inclusief en toekomstbestendig is.

De eerste stap: een goed nationaal burgerberaad over het klimaat. In oktober zet de landelijke politiek een grote stap. Dan bespreekt Tweede Kamer of er een nationaal burgerberaad georganiseerd wordt en onder welke voorwaarden de uitkomsten overgenomen zullen worden. Daarom lanceren we de campagne Als je ‘t mij vraagt om iedereen in Nederland mee te laten praten over het nationale burgerberaad.

Om invulling te geven aan onze activiteiten vragen wij soms om persoonlijke gegevens. We gaan hiermee uiterst zorgvuldig om en zorgen dat ze veilig zijn. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze nodig hebben leest u hieronder.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Als u zich via onze website registreert om op de hoogte te blijven, of onze petitie tekent, verzamelen wij contactgegevens zoals naam en e-mailadres. De website is onderdeel van Bureau Burgerberaad. Een aantal deelnemende organisaties beheren een eigen website. De gegevens op de Algemene website worden beheerd door Bureau Burgerberaad en alleen gebruikt voor de duur van deze campagne.

GEGEVENSVERZAMELING VIA FORMULIEREN

Deze website is ontwikkeld en gehost met Wings, een dienst van Bureau Bolster B.V ('Bolster'). De gegevens die websitegebruikers insturen middels nieuwsbrief- en petitie-formulieren wordt door Bolster verwerkt en gehost op servers in de EU. Indien gebruikers toestemming geven aan de desbetreffende organisatie om hen op de hoogte te houden via e-mailnieuwsbrieven, worden de ingevoerde gegevens van deze gebruikers ter beschikking gesteld aan de desbetreffende organisatie. De privacy-overeenkomst van elke respectievelijke organisatie is hierbij van toepassing. Hieronder vindt u een overzicht van de respectievelijke privacy-overeenkomsten.

De gevraagde gegevens worden verwerkt voor:

- het verzenden van de nieuwsbrief, per e-mail;

- het behandelen van geschillen, vragen en klachten;

- het optimaliseren van de werking van de website;

- het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

De grondslagen voor deze verwerkingen zijn conform Artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

A. toestemming van de betrokkene

F. het gerechtvaardigd belang van de Burgerberaad Klimaat en Milieu-coalitie

AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING

De afzonderlijke organisaties van de respectievelijke websites die onderdeel uitmaken van deze campagne hebben zelf de mogelijkheid om scripts te plaatsen met functies zoals de vervaardiging van website statistieken (zoals Google Analytics of Matomo) of andere functionaliteiten. Ook hiervoor geldt dat de hieronder gelinkte privacybepalingen van de respectievelijke organisaties van toepassing zijn.

UW RECHTEN

U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door de coalitie Burgerberaad Klimaat en Milieu worden verwerkt en u kunt deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens door de Coalitie. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-MAIL

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

BEVEILIGING

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Onze websites zijn voorzien van een SSL certificaat: eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden.

VERWERKERS

Bureau Burgerberaad kan bij de uitvoering van haar dienstverlening andere partijen inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons. Met alle verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin privacy en IT security worden geborgd. Soms is het zo dat op onze registratieformulieren ook informatie wordt gevraagd uit naam van één van de initiatiefnemers. Die organisatie gebruikt jouw gegevens dan voor zijn eigen doelen. Dit zullen we aangeven op de registratiepagina’s.

COOKIES

Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten het streamen van de evenementen of het registreren van uw deelname.

Wij gebruiken Matomo op ons platform om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Matomo is een open source-project dat is ingebouwd in ons platform.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

VRAGEN?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van de coalitie Burgerberaad Klimaat en Milieu, dan kunt u deze richten aan de coalitie; neem via welkom@bureauburgerberaad.nl contact met ons op.

KLACHTEN

Wij helpen u graag indien u een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Oktober 2022